Безнең җыр

Сара Садыйкова көе,
Рәдиф Гаташ сyзләре

 

Ул аклык, ул сафлык турындадыр.
Гаҗәпмени өзми кабатласак?
Бәлки ул тик безнең, безнең җырдыр?
Ул — безнең якты моңдыр!

Ничә мыскал энҗең, әй ак калфак?
Их, мәңге ак калсак!

Ул вәгъдә, ул сөю турындадыр,
Ул — яшьлектер безнең, гел җырласак?
Бездән соң да кемдер аны җырлар,
Без янган кебек янар!

Ничә мыскал энҗең, әй ак калфак?
Их, җырдай, яшь калсак!

Ул тормышның үзе турындадыр,
Мәңгелек моң, җирдә ул калачак.
Бәлки, безне кемдер искә алыр,
Бәлки, онытылмас бу җыр?

Ничә мыскал энҗең, әй ак калфак?
Их, мәңге пакь калсак!

Bezneñ cïr

Sara Sadïjkova köe,
Rädif Gataş süzläre

 

Ul aklïk, ul saflïk turïndadïr.
Gacäpmeni özmi kabatlasak?
Bälki ul tik bezneñ, bezneñ cïrdïr?
Ul — bezneñ jaktï moñdïr!

Niçä mïskal ěnceñ, äj ak kalfak?
Ix, mäñge ak kalsak!

Ul väg˝dä, ul söju turïndadïr,
Ul — jaş’lekter bezneñ, gel cïrlasak?
Bezdän soñ da kemder anï cïrlar,
Bez jangan kebek janar!

Niçä mïskal ěnceñ, äj ak kalfak?
Ix, cïrdaj, jaş’ kalsak!

Ul tormïşnïñ üze turïndadïr,
Mäñgelek moñ, cirdä ul kalaçak.
Bälki, bezne kemder iskä alïr,
Bälki, onïtïlmas bu cïr?

Niçä mïskal ěnceñ, äj ak kalfak?
Ix, mäñge pak’ kalsak!