җ

ө,
Ә yә

 

үә ,
ө ә әә.
өә
җәә.

:
, , җ һ ң,
! ү өә ң.
, , ,
, .
ө -


Әң ә әә,
ө ә әү .
-, ң ә
ң.

.

үә, әү
ө ә ә ә.
, ә җ
ә ә өәә!

.

Tuj cïrï

Sara Sadïjkova köe,
Äfik˝ Junïs  süzläre

 

Berençe tuj küptän onïtïldï,
Kömeş tujga äle irtäräk.
Tik jörägem jarsïp tibep kujdï
Tuj bulasï jortka citäräk.

Kuşïmta:
Tujda, tujda, tujda cïrlap hiç tujmïjsïñ,
Ěx! Kijaü bulïp jörgän çaknï ujlïjsïñ.
Bas, bas, bas bu jakta,
Bas, bas kïzu çakta.
Tal bulïp bögelsen takta -
Tujda bii tukmak ta

Äjterseñ lä uram äjlänep,
Töştek menä ikäü çanadan.
Kar-burannar, kïñgïraular belän
Jaşlek kajttï kebek jañadan.

K u ş ï m t a.

Ellar ütkäç, jaşäü şatlïgï
Köçle bula ikän bigräk tä.
Tujda biep, idän cimererlek
Därt saklana ikän jöräktä!

Kuşïmta.