Ә

ө,
ә ә yә

 

ә, өә җә
ә yә,
,
ә yә.

,
ә ,
ң ,
ә җ.

ә , ң
yңә.
Һә ,
ң yә.

IRTÄNGE NUR

Sara Sadïjkova köe,
Zinnät Väli süzläre

 

Tugan ilkäem, söjgän cirkäem
Irtänge saf nurga kümelä,
Urman bujlarï, basu jullarï
Bigräk inde matur kürenä.

Ujana sabïj, elmaep karïj
Irtänge saf kojaş nurïna,
Anïñ ujlarï, tatlï xïjalï
Kuşïla şat xezmät cïrïna.

Irtänge nurlar, iñ jaktï ujlar
Kaja barsam minem küñelemdä.
Härvakït şulaj sajrasïn turgaj,
Tugan ilneñ tïnïç kügendä.